ODZYSKIWANIE ZAGRANICZNEGO PODATKU VAT Z HISZPANII

Barcelona, Hiszpania

Jak uzyskać zwrot podatku VAT z Hiszpanii?

Jeśli Państwa firma prowadzi interesy z firmami z Hiszpanii, to może ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku VAT z kwalifikowanych kosztów. Poniżej zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje, które pomogą dyrektorom finansowym ustalić czy warto ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku w związku z działalnością biznesową prowadzoną z firmami z Hiszpanii. Zamieszczamy tu m. in. stawki podatku VAT aktualnie obowiązujące w Hiszpanii, kluczowe terminy składania wniosków o zwrot, wykaz pozycji kosztowych, które kwalifikują się do zwrotu oraz procedurę ubiegania się o zwrot zagranicznego podatku VAT z Hiszpanii.

Uwaga! Niniejsze opracowanie dotyczy zwrotu zagranicznego podatku VAT tj. podatku związanego z transakcjami międzynarodowymi, a nie dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami znajdującymi się w tym samym kraju.

Jakie firmy mogą ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku VAT?

Zwrot podatku VAT dla podmiotów z UE

Dla firm, które są zarejestrowanymi płatnikami VAT w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej i realizują transakcje międzynarodowe w ramach UE (przy czym firmy te nie mogą być zarejestrowane jako podatnik VAT w państwie, od którego ubiegają się o zwrot podatku) możliwy jest zwrot zagranicznego podatku VAT zgodnie z artykułami 170-171a Dyrektywy VAT oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Dyrektywie 2008/9/EC.

Zwrot zagranicznego podatku VAT dla podmiotów spoza UE

Dla firm – zarejestrowanych płatników VAT z kraju spoza UE, które otrzymują faktury, z naliczonym podatkiem VAT, związane z działalnością prowadzoną w kraju członkowskim UE, w którym nie są zarejestrowane do podatku VAT, możliwe jest odzyskanie podatku VAT poprzez zwrot z kraju, w którym podatek VAT został zapłacony, zgodnie z 13tą Dyrektywą (69/59/EEC).

Zwrot VAT dla firm – bezpłatny przewodnik

Wszystko, co warto wiedzieć o odzyskiwaniu zagranicznego podatku VAT z działalności międzynarodowej.

Nazwa podatku VAT w Hiszpanii: IVA

Stawka podstawowa VAT    21%

Stawka obniżona VAT     10%  – stosuje się do wybranych art. spożywczych, zakwaterowanie i transport

Stawka obniżona VAT     4% – stosuje się do wybranych art. spożywczych i produktów farmaceutycznych

Terminy składania wniosków

Dla firm spoza Unii Europejskiej
30 czerwca (następnego roku kalendarzowego)

Dla firm w ramach Unii Europejskiej
30 września (następnego roku kalendarzowego)

Nazwa podatku VAT w Hiszpanii: IVA

Standard rate 21%

Stawka obniżona VAT 10% – stosuje się do wybranych art. spożywczych, zakwaterowanie i transport

Stawka obniżona VAT 4% – stosuje się do wybranych art. spożywczych i produktów farmaceutycznych

Terminy składania wniosków

Dla firm spoza Unii Europejskiej
30 czerwca (następnego roku kalendarzowego)

Dla firm w ramach Unii Europejskiej
30 września (następnego roku kalendarzowego)

Informacje o zwrocie podatku VAT

 

Zwrot VAT za lata ubiegłe

Firmy mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za poprzedni rok.

 

Zasada wzajemności

Firma z UE może ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku VAT z dowolnego innego kraju członkowskiego UE zgodnie z jego lokalnym prawem podatkowym.

W przypadku firm spoza UE lub zwrotów z krajów spoza UE:

 • niektóre kraje umożliwią zwrot podatku VAT tylko jeśli dany kraj, z którego pochodzi firma ubiegająca się o zwrot, umożliwia podobny sposób otrzymania zwrotu podatku dla firm zagranicznych – jest to tzw. zasada wzajemności.
 • Hiszpania wybiórczo stosuje zasadę wzajemności. Na podstawie art. 119 Bis. 3-go hiszpańskiego prawa dot. podatku VAT, Hiszpania nie stosuje zasady wzajemności co do podatku VAT związane z kosztami:
  • targów/wydarzeń/kongresów,
  • oprzyrządowania (ang. tooling) wyprodukowanego i dostarczonego w Hiszpanii.
 • Oznacza to, że wszystkie firmy, niezależnie od miejsca ich siedziby mogą odzyskać podatek VAT naliczony z tytułu tych kosztów.

Hiszpania stosuje zasadę wzajemności na inne usługi podlegające podatkowi VAT. Oznacza to, że wyłącznie firmy z krajów członkowskich UE oraz te z krajów spoza UE, w którymi Hiszpania zawarła stosowne umowy tj. z Izraela, Kanady, Korei Południowej, Monako, Norwegii i Szwajcarii, mogą wnioskować o zwrot zagranicznego podatku VAT.

 

 

Usługi z możliwością zwrotu podatku VAT

Popularne kategorie usług kwalifikowane do zwrotu podatku VAT to:

 • Benzyna dla różnych środków transportu
 • Wynajem środków transportu
 • Naprawy, parkowanie i usługi transportowe
 • Opłaty drogowe
 • Zakwaterowanie i koszty zamieszkania
 • Jedzenie, napoje i usługi gastronomiczne
 • Udział w targach, wykładach czy wystawach
 • Organizowanie targów, wykładów czy wystaw
 • Wytwarzanie i dostarczanie oprzyrządowania w Hiszpanii
 • Benzyna dla różnych środków transportu
 • Wynajem środków transportu
 • Naprawy, parkowanie i usługi transportowe
 • Opłaty drogowe
 • Zakwaterowanie i koszty zamieszkania
 • Jedzenie, napoje i usługi gastronomiczne
 • Udział w targach, wykładach czy wystawach
 • Organizowanie targów, wykładów czy wystaw
 • Wytwarzanie i dostarczanie oprzyrządowania w Hiszpanii

Tabela VAT na świecie

Tabela wskazuje kraje, które umożliwiają firmom zwrot zagranicznego podatku VAT, stosowane stawki VAT oraz wybrane pozycje kwalifikowanych kosztów.

Proces zwrotu zagranicznego podatku VAT

Proces zwrotu podatku VAT dla firm z UE

Elektroniczny wniosek jest składany do urzędu podatkowego właściwego dla siedziby wnioskodawcy i zawiera:

1. Dane wnioskodawcy;
2. Podsumowanie danych z wniosku o zwrot podatku VAT;
3. Dane z wszystkich faktur, które obejmuje wniosek;
4. Urząd podatkowy Hiszpanii może również zażądać zeskanowanych oryginałów faktur w celach dowodowych.

Proces zwrotu podatku VAT dla firm spoza UE

Wniosek do urzędu podatkowego właściwego dla miejsca uiszczenia podatku VAT zostaje złożony w oryginale i zawiera:

1. Dane wnioskodawcy;
2. Podsumowanie danych z wniosku o zwrot podatku VAT;
3. Dane z wszystkich faktur, które obejmuje wniosek;
4. Oryginały wszystkich faktur, które obejmuje wniosek;
5. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie;
6. Oryginał zaświadczenia o statusie podatnika VAT w okresie, który obejmuje
wniosek, nie starczy niż 1 rok, potwierdzający charakter prowadzonej działalności.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj z nami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących procesu odzyskiwania zagranicznego podatku VAT
i możliwości wsparcia jakie oferuje nasza firma, prosimy o
kontakt.

Proces zwrotu zagranicznego podatku VAT

 

Proces zwrotu podatku VAT dla firm z UE

Elektroniczny wniosek jest składany do urzędu podatkowego właściwego dla siedziby wnioskodawcy i zawiera:

1. Dane wnioskodawcy;
2. Podsumowanie danych z wniosku o zwrot podatku VAT;
3. Dane z wszystkich faktur, które obejmuje wniosek;
4. Urząd podatkowy Hiszpanii może również zażądać zeskanowanych oryginałów faktur w celach dowodowych.

 

Proces zwrotu podatku VAT dla firm spoza UE

Wniosek do urzędu podatkowego właściwego dla miejsca uiszczenia podatku VAT zostaje złożony w oryginale i zawiera:

1. Dane wnioskodawcy;
2. Podsumowanie danych z wniosku o zwrot podatku VAT;
3. Dane z wszystkich faktur, które obejmuje wniosek;
4. Oryginały wszystkich faktur, które obejmuje wniosek;
5. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie;
6. Oryginał zaświadczenia o statusie podatnika VAT w okresie, który obejmuje wniosek, nie starczy niż 1 rok, potwierdzający charakter prowadzonej działalności.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj z nami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących procesu odzyskiwania zagranicznego podatku VAT i możliwości wsparcia jakie oferuje nasza firma, prosimy o kontakt.

Podaj nam swoje dane, oddzwonimy do Ciebie

Zrób pierwszy krok, by odzyskać zagraniczny podatek VAT.