ODZYSKIWANIE ZAGRANICZNEGO PODATKU VAT Z NORWEGII

Oslo, Norwegia

Jak uzyskać zwrot podatku VAT z Norwegii?

Jeśli Państwa firma prowadzi interesy z firmami z Norwegii, to może ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku VAT z kwalifikowanych kosztów. Poniżej zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje, które pomogą dyrektorom finansowym ustalić czy warto ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku w związku z działalnością biznesową prowadzoną z firmami z Norwegii. Zamieszczamy tu m. in. stawki podatku VAT aktualnie obowiązujące w Norwegii, kluczowe terminy składania wniosków o zwrot, wykaz pozycji kosztowych, które kwalifikują się do zwrotu oraz procedurę ubiegania się o zwrot zagranicznego podatku VAT z Norwegii.

Uwaga! Niniejsze opracowanie dotyczy zwrotu zagranicznego podatku VAT tj. podatku związanego z transakcjami międzynarodowymi, a nie dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami znajdującymi się w tym samym kraju.

Jakie firmy mogą ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku VAT?

 

Zarówno firm, które są zarejestrowanymi płatnikami VAT, pochodzące z UE jak i spoza UE, i realizujące transakcje międzynarodowe z firmami z Norwegii mogą ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku VAT zgodnie z obowiązującymi zasadami w Norwegii.

Zwrot VAT dla firm – bezpłatny przewodnik

Wszystko, co warto wiedzieć o odzyskiwaniu zagranicznego podatku VAT z działalności międzynarodowej.

Nazwa podatku VAT w Norwegii: MVA

Stawka podstawowa VAT    25% – stosuje się do większości dóbr i usług;

Stawka obniżona VAT     15%  – stosuje się do artykułów spożywczych;

Stawka obniżona VAT     12%  – stosuje się do usług kwaterunkowych.

Terminy składania wniosków

Dla wszystkich firm
30 czerwca (następnego roku kalendarzowego)

W roku fiskalnym można złożyć maks. 4 wnioski.

Nazwa podatku VAT w Norwegii: MVA

Stawka podstawowa VAT    25% – stosuje się do większości dóbr i usług;

Stawka obniżona VAT     15%  – stosuje się do artykułów spożywczych;

Stawka obniżona VAT     12%  – stosuje się do usług kwaterunkowych.

Terminy składania wniosków

Dla wszystkich firm
30 czerwca (następnego roku kalendarzowego)

W roku fiskalnym można złożyć maks. 4 wnioski.

Informacje o zwrocie podatku VAT

 

Zwrot VAT za lata ubiegłe

Firmy mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za poprzedni rok.

 

Zasada wzajemności

Norwegia, kraj spoza UE, nie stosuje zasady wzajemności, co oznacza, że urzędy norweskie mogą dokonać zwrotu podatku dla wszystkich firm niezależnie od kraju w którym mają siedzibę.

 

 

Usługi z możliwością zwrotu podatku VAT

Popularne kategorie usług kwalifikowane do zwrotu podatku VAT to:

  • Zakwaterowanie i powiązane usługi

  • Wynajem pokoi

  • Targi, konferencje, wystawy i koszty z nimi powiązane

  • Zakwaterowanie i powiązane usługi
  • Wynajem pokoi
  • Targi, konferencje, wystawy i koszty z nimi powiązane

Tabela VAT na świecie

Tabela wskazuje kraje, które umożliwiają firmom zwrot zagranicznego podatku VAT, stosowane stawki VAT oraz wybrane pozycje kwalifikowanych kosztów.

Proces zwrotu zagranicznego podatku VAT

 

Wniosek do urzędu podatkowego właściwego dla miejsca uiszczenia podatku VAT zostaje złożony w oryginale i zawiera:

1. Dane wnioskodawcy;
2. Podsumowanie danych z wniosku o zwrot podatku VAT;
3. Wniosek;
4. Pełnomocnictwo;
5. Dane z wszystkich faktur, które obejmuje wniosek;
6. Oryginały wszystkich faktur, które obejmuje wniosek (faktury muszą posiadać adres wnioskodawcy);
7. Oryginał zaświadczenia o statusie podatnika VAT w okresie, który obejmuje wniosek, nie starczy niż 1 rok, potwierdzający charakter prowadzonej działalności.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj z nami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących procesu odzyskiwania zagranicznego podatku VAT
i możliwości wsparcia jakie oferuje nasza firma, prosimy o
kontakt.

 

 

Proces zwrotu zagranicznego podatku VAT

 

Wniosek do urzędu podatkowego właściwego dla miejsca uiszczenia podatku VAT zostaje złożony w oryginale i zawiera:

1. Dane wnioskodawcy;
2. Podsumowanie danych z wniosku o zwrot podatku VAT;
3. Wniosek;
4. Pełnomocnictwo;
5. Dane z wszystkich faktur, które obejmuje wniosek;
6. Oryginały wszystkich faktur, które obejmuje wniosek (faktury muszą posiadać adres wnioskodawcy);
7. Oryginał zaświadczenia o statusie podatnika VAT w okresie, który obejmuje wniosek, nie starczy niż 1 rok, potwierdzający charakter prowadzonej działalności.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj z nami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących procesu odzyskiwania zagranicznego podatku VAT i możliwości wsparcia jakie oferuje nasza firma, prosimy o kontakt.

 

Podaj nam swoje dane, oddzwonimy do Ciebie

Zrób pierwszy krok, by odzyskać zagraniczny podatek VAT.