ODZYSKIWANIE ZAGRANICZNEGO PODATKU VAT ZE SZWAJCARII

Genewa, Szwajcaria

Jak uzyskać zwrot podatku VAT ze Szwajcarii?

Jeśli Państwa firma prowadzi interesy z firmami ze Szwajcarii, to może ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku VAT z kwalifikowanych kosztów. Poniżej zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje, które pomogą dyrektorom finansowym ustalić czy warto ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku w związku z działalnością biznesową prowadzoną z firmami ze Szwajcarii. Zamieszczamy tu m. in. stawki podatku VAT aktualnie obowiązujące w Szwajcarii, kluczowe terminy składania wniosków o zwrot, wykaz pozycji kosztowych, które kwalifikują się do zwrotu oraz procedurę ubiegania się o zwrot zagranicznego podatku VAT ze Szwajcarii.

Uwaga! Niniejsze opracowanie dotyczy zwrotu zagranicznego podatku VAT tj. podatku związanego z transakcjami międzynarodowymi, a nie dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami znajdującymi się w tym samym kraju.

Jakie firmy mogą ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku VAT?

Zwrot podatku VAT dla podmiotów z UE

Dla firm, które są zarejestrowanymi płatnikami VAT w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej i realizują transakcje międzynarodowe w ramach UE (przy czym firmy te nie mogą być zarejestrowane jako podatnik VAT w państwie, od którego ubiegają się o zwrot podatku) możliwy jest zwrot zagranicznego podatku VAT zgodnie z artykułami 170-171a Dyrektywy VAT oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Dyrektywie 2008/9/EC.

Zwrot zagranicznego podatku VAT dla podmiotów spoza UE

Dla firm – zarejestrowanych płatników VAT z kraju spoza UE, które otrzymują faktury, z naliczonym podatkiem VAT, związane z działalnością prowadzoną w kraju członkowskim UE, w którym nie są zarejestrowane do podatku VAT, możliwe jest odzyskanie podatku VAT poprzez zwrot z kraju, w którym podatek VAT został zapłacony, zgodnie z 13tą Dyrektywą (69/59/EEC).

 

Zwrot VAT dla firm – bezpłatny przewodnik

Wszystko, co warto wiedzieć o odzyskiwaniu zagranicznego podatku VAT z działalności międzynarodowej.

Nazwa podatku VAT w Szwajcarii: MWST

Stawka podstawowa VAT    7.7%

Stawka specjalna VAT     3.7%  – stosuje się do usług kwaterunkowych

Stawka specjalna VAT     2.5% – stosuje się do książek i gazet

Terminy składania wniosków

Dla firm spoza Unii Europejskiej
30 czerwca (następnego roku kalendarzowego)

Dla firm w ramach Unii Europejskiej
30 czerwca (następnego roku kalendarzowego)

Nazwa podatku VAT w Szwajcarii: MWST

Stawka podstawowa VAT 7.7%

Stawka specjalna VAT 3.7%  – stosuje się do usług kwaterunkowych

Stawka obniżona VAT 2.5% – stosuje się do książek i gazet

Terminy składania wniosków

Dla firm spoza Unii Europejskiej
0 czerwca (następnego roku kalendarzowego)

Dla firm w ramach Unii Europejskiej
30 czerwca (następnego roku kalendarzowego)

Informacje o zwrocie podatku VAT

 

Zwrot VAT za lata ubiegłe

Firmy mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za poprzedni rok.

 

Zasada wzajemności

Urzędy szwajcarskie mogą dokonać zwrotu podatku tylko w przypadku, gdy państwo z którego pochodzi firma umożliwia podobny sposób otrzymania zwrotu podatku dla firm zagranicznych – jest to tzw. zasada wzajemności.

Firmy z UE mogą ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku VAT w Szwajcarii.

Szwajcaria ma również podpisane stosowne umowy z następującymi krajami: Arabia Saudyjska, Australia, Bahrajn, Bermudy, Hong Kong, Izrael, Japonia, Kanada, Macedonia, Monako, Norwegia, Serbia, Tajwan, Turcja, USA i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Więcej informacji nt. wzajemnych umów międzypaństwowych Szwajcarii można znaleźć tutaj.

 

 

Usługi z możliwością zwrotu podatku VAT

Popularne kategorie usług kwalifikowane do zwrotu podatku VAT to:

 • Benzyna dla różnych środków transportu
  1. prawidłowa faktura jest konieczna, nie wystarczy paragon.
  2. Z wyłączeniem firm z Niemiec, Czech i Kanady
 • Wynajem, naprawy i utrzymanie samochodów
 • Zakwaterowanie i koszty zamieszkania
 • Jedzenie, napoje i usługi gastronomiczne
 • Udział w targach, wykładach czy wystawach
 • Benzyna dla różnych środków transportu
  1. prawidłowa faktura jest konieczna, nie wystarczy paragon.
  2. Z wyłączeniem firm z Niemiec, Czech i Kanady
 • Wynajem, naprawy i utrzymanie samochodów
 • Zakwaterowanie i koszty zamieszkania
 • Jedzenie, napoje i usługi gastronomiczne
 • Udział w targach, wykładach czy wystawach

Tabela VAT na świecie

Tabela wskazuje kraje, które umożliwiają firmom zwrot zagranicznego podatku VAT, stosowane stawki VAT oraz wybrane pozycje kwalifikowanych kosztów.

Proces zwrotu zagranicznego podatku VAT

Proces zwrotu podatku VAT dla firm z UE

Elektroniczny wniosek jest składany do urzędu podatkowego właściwego dla siedziby wnioskodawcy i zawiera:

1. Dane wnioskodawcy;
2. Podsumowanie danych z wniosku o zwrot podatku VAT;
3. Dane z wszystkich faktur, które obejmuje wniosek;
4. Oryginały wszystkich faktur (faktury muszą zawierać prawidłowy adres wnioskodawcy).
5. Oryginał zaświadczenia o statusie podatnika VAT obowiązujący w okresie,
którego dotyczy wniosek, nie starszy niż 1 rok, potwierdzający charakter działalności firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj z nami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących procesu odzyskiwania zagranicznego podatku VAT
i możliwości wsparcia jakie oferuje nasza firma, prosimy o
kontakt.

Proces zwrotu zagranicznego podatku VAT

 

Proces zwrotu podatku VAT dla firm z UE

Elektroniczny wniosek jest składany do urzędu podatkowego właściwego dla siedziby wnioskodawcy i zawiera:

1. Dane wnioskodawcy;
2. Podsumowanie danych z wniosku o zwrot podatku VAT;
3. Dane z wszystkich faktur, które obejmuje wniosek;
4. Oryginały wszystkich faktur (faktury muszą zawierać prawidłowy adres wnioskodawcy).
5. Oryginał zaświadczenia o statusie podatnika VAT obowiązujący w okresie, którego dotyczy wniosek, nie starszy niż 1 rok, potwierdzający charakter działalności firmy.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj z nami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących procesu odzyskiwania zagranicznego podatku VAT i możliwości wsparcia jakie oferuje nasza firma, prosimy o kontakt.

Podaj nam swoje dane, oddzwonimy do Ciebie

Zrób pierwszy krok, by odzyskać zagraniczny podatek VAT.